Galleri

Velkommen til "Aftershocks", av Hanne Lydia Opøien Figenschou!

På åpningen 12.10 vil kunstneren lese opp nye, upubliserte tekster fra sin kommende diktbok som lanseres iI Galleri 69, Oslo, 27.10.17.


Arbeidene til Hanne Lydia Opøien Figenschou omhandler tema som kjønn og identitet, gjennom medier som tegning, tekst og video.

Gjennomgående er interessen for det tydelige og offentlige satt i sammenheng med det intime.
Tekst benyttes i installasjoner med historie som tema, som prosa i videoverk kalt ”Videoprosa”, og som dikt i bokform.
Tekstene utgjør en forlengelse av de visuelle verkene som med dette flytter inn i private rom og speiler noe ytterligere intimt og tilsynelatende ubetydelig.


Utstillingens tittel refererer til noe som har vært og etterdønningene av disse hendelsene. Dette kan spores i klærne og objektene som fremstår i tegningene og i tekstene.
I tidligere tegninger har det tildekkede selvportrettet vært tema med referanser til ulike kulturers strategier for å uttrykke identitet gjennom tildekking og avdekking av kroppen.
Grepet kan tolkes som et behov for å danne eierskap til selvportrettet som har vært menns domene gjennom kunsthistorien.

I kontrast til tidligere billedspråk er uttrykket i nyere arbeider tonet ned for å skape en kjøligere distanse.
Uttrykket representerer en forlengelse av portrettet/selvportrettet der fraværet av personene forteller historier gjennom motivenes karakteristika og uteblivelsen skaper rom for tolkninger.
Motivene springer ut fra snapshots tatt med Smart Phone, det umiddelbare løftes frem gjennom tidkrevende tegneteknikker og oppskaleringer som effektivt skaper distanse til det digitale utgangspunktet.


Verkene er hovedsaklig holdt i gråskala i varme og kalde fargetoner utført med farveblyant på sort papir. Tegningene har inntatt en mer stofflig karakter der motivene og måten å tegne på har endret seg.
De kan framstå som relativt realistiske på avstand men ved nærmere ettersyn er de bygget opp av røffe elementer. Det mørke papirets kvaliteter og stofflighet fremhever den tekstile opplevelsen.
Arbeidene vil være uinnrammede, og i de større arbeidene vil kuttflatene i papiret minne om revet stoff. Verkene monteres med tegnestifter på tross av størrelsen, noe som vil skape et organisk og tekstilt preg.


Hanne Lydia Opøien Figenschou er utdannet ved Kunstakademiet i Trondheim og Konstfack i Stockholm. I sitt arbeide fokuserer hun på aspekter ved kommunikasjon eller fravær av dialog.
Hun har fokusert på vold i nære relasjoner, da særlig ettervirkningene av vold. Figenschou har en hel rekke utstillinger bak seg og mottatt flere priser for sine arbeider, blant annet Weidemannprisen,
Håkon Blekens pris og Juryens pris ved Nordnorsken 2015. Hun er innkjøpt av Nasjonalmuseet for Kunst, Arkitektur og Design, Nord Norsk Kunstmuseum, Sparebank 1 stiftelsen Nord-Norge, Trondheim Kommune, Oslo Kommune og Trondheim Kunstmuseum blant flere. Hun har gitt ut to diktbøker på forlaget KLOH, Labile dokumenter/Volatile documents (2013) og Beretningen om et varslet brudd/An Account of Predicted Estrangement (2015) Sistnevnte var representert som et av fem arbeider på Høstutstillingen samme år. Figenschou viste i 2015 utstillingene “My Mother was a feminist” ved Tegnerforbundet og ”The Key”, Kunstplass 10, begge i Oslo. Hun var representert på Østlandsutstillingen 2016 der hun fikk hederlig omtale av prisjuryen. I september 2017 var hun representert med et arbeide ved The Fourth Silk Road International Festival and Art Exhibition i Xiàn, Kina.

www.hannelydia.com

Utstillingen vises i Kulturbadet Galleri 12.10 - 13.11.

_
_
_