1

Utendørsfrokost

Petter Dass-dagene og Helgeland Sparebank inviterer alle til gratis frokost torsdag kl. 07.00-09.00, torsdag 21. juni.  Sted: parkeringsplassen fremfor Helgeland Sparebank

_
_
_