1

Christian Borch : Europa i dag

Kulturbadet vender seg ut mot verden, og fortsetter en serie foredrag om aktuelle tema i verden i dag.

 

Christian Borch er journalist, forfatter og foredragsholder.
I nærmere 40 år var han utenriksmedarbeider og nyhetsanker i NRK, Dagsrevyen og Urix.
Som utenriksmedarbeider i NRK hadde Borch særlig ansvar for NATO, sikkerhetspolitikk og nedrustning, og EU og europeisk politikk (øst og vest).
Borch var i ti år medlem av Regjeringens Nedrustningsutvalg og flere andre offentlige utvalg.
Han er en hyppig brukt foreleser og kåsør, og har skrevet 13 bøker og tallrike faglige spesialartikler.
Borch har mottatt en rekke priser for sin journalistiske virksomhet, bl.a. Gullruten som Norges beste nyhetsanker.
Med sin kompetanse og erfaring dekker Borch et bredt spekter av ulike emner.
Foredragene bygger mye på personlige erfaringer og møter, og er spekket med anekdoter.

_
_
_