Galleri

"Voksestedets natur" - Yngve Jørgensen
17. januar - 7. mars, 2019

 

 

Gjennom påføring av maling og blekk på eksisterende materialer fra nær familie har jeg gjennom et økologisk perspektiv undersøkt tematikken identitet og tilhørighet - mer konkret om hvem man er og hvordan man blir oppfattet som person, medmenneske og familiemedlem”.

 

Yngve Jørgensen sitt virke sirkler inn ivaretagelsen av kollektive minner basert på egne erfaringer og funn fra familiære relasjoner.

Med utgangspunkt i søken etter lokal forankring og i hvilke former tilhørighet og identitet kan oppstå i, forenes utstillingen Voksestedets natur på Kulturbadet Galleri med et foreldet fjøstak med påmalte sirkler til bearbeidete herbarium-plansjer og utskårede sjøkart.

Yngve Jørgensen (f.1981, Oslo) bor og arbeider i Oslo. Han er utdannet ved kunsthøgskolen i Oslo med bachelor i tekstil og Master i fakultet for visuell Kunst og Merkantilt institutt i Trondheim. I 2019 har Jørgensen separatutstilling på Kulturbadet Galleri i Sandnessjøen og til våren er han gjestekunstner under Festivalen ÅRAM PLUSS i Vanylven. Han har tidligere stilt ut ved blandt annet Kjeldsenbruket, Vadsø (2018), Factory 5, Oslo (2015) Galleri Pushwagner – Window box, Oslo (2013) Galleri Storck, Oslo (2013) ) Galleri Midtstuen, Rakkestad (2011) Mosjøen bypark (2006, 2009) Gamle shell-stasjonen i Mosjøen (2004).

Han har deltatt i gruppeutstillinger på Kampen Visningsrom, Oslo (2014), House of Foundation, Moss (2013)

Parallelt med Kunstnerisk praksis utvikler han håndsydde lærprodukter under Jørgensen Lærgods.
Instagram: joergensenlaergods

 

Vandrere (2018)

Tittelen kom som en naturlig konsekvens ved å fremheve partiene hvor lav og mose over tiår har formert og dannet nye forekomster av kolonier, i sin helhet en opptråkket vandring av planet-lignende formasjoner over fjøstaket.

Ordet vandrere har sin avledning fra det greske ordet planetai, (planeter) og på lik linje med planeter som går i bane rundt solen har også vi mennesker en trang og søken til å bevege oss hjemover mot det kjente, familiære og til tilhørigheten.

 

Glorie (2017)

Presenterer døde planter med hver sin påmalte glorie som følger plantens retning og form. En slik glorie finner man også hos mennesker, eller halo-effekten som praktiseres i psykologien.

Der den gule formen forsterker og synliggjør plantens karakter stilles det en nysgjerrighet til koblingen mellom menneskelig personlighet og form, om vi i det daglige kan lese og tyde mennesker basert på individets form? Hvordan man beveger seg, står oppreist og fremtrer med gestikulering og verbalisering kan forhåpentligvis fortelle noe om artens identitet.

 

Trollgarn (2017)

I nettverket har jeg hentet referanser fra metallgitter man finner i bybildet til et dynamisk og natur-relatert formspråk man finner i fiskegarn.

Et gitter både beskytter og ivaretar. Det å verne om at enkelte ikke faller utenfor samtidig som gitteret beskytter for ytre påkjenning.

Et utenforskap, den følelsen av å stå utenfor gir følelsen av det og ikke tilhøre, være en del av en større helhet, en familie, et samfunn og et nettverk. Det å bokstavelig visne hen, forsvinne å nærmest umulig å bli fanget opp og synliggjort i nettverket er i dag et utfordrende tema  som vi står ovenfor i dag.

Trollgarnets utseende og egenskap består av tre lag med masker i forskjellige størrelser og har sin egenskap ved at den fanger fisk i alle ulike størrelser og arter.

Den omfavner og ivaretar alle - eller familien som er det tilbakevendende tema.

 

Microvegia (2011)

Med papir som gjennomgangsmateriale er lagvis med papir sammenpresset i stabler for så å bli gjennomskåret i sentrum av flaten. Utskjæringen av byene i Norge resulteres med avgrunner og topografiske dalbunner i papiret.

Navn, gater, bydeler og bebyggelse opphører og igjen står et krater, et forlatt og ensfarget landskap.

Tittelen er sammensmeltet av Norvegia og det greske ordet mikro, altså lille Norge. Ideen er tilknyttet små byer i Norge som forsvinner fra folks minne eller reduserer med befolkning grunnet fraflytting.

Individuelle oppfatninger om hvordan landskapet betraktes står sentralt i dette arbeidet. hva har endret seg, du eller landskapet?

Mens sjøkartene er konstruerte og virkelighetsnære, fremstilles Microvegia mot det  dekonstruerte, abstraherte og uvirkelige.

 

"Voksestedets natur" er støttet av Norsk Kulturråd.

_
_
_