Priser

Priser i badeanlegget, billetter kjøpes i kiosken:

Priser i badet 2017 

 

Voksen, fra fylte 15 år

kr. 110,-

Barn, fra 3 til 15 år /honnør/student

kr. 80,-

Familie, 2 voksne + 2 barn

kr. 330,-

Klippekort voksen, 12 klipp

kr. 1100,-

Klippekort barn/honnør/student, 12 klipp

kr. 800,-

Halvårskort voksen

kr. 2200,-

Halvårskort barn/honnør/student

kr. 1600,-

Årskort voksen

kr. 3850,-

Årskort barn/honnør/student

kr. 2800,-

Kulturkort, ungdom 13-19 år

kr. 80,-

 

Barnebillett gjelder fra barna fyller 3 år til de er 14 år.

Voksenbillett gjelder fra og med fylte 15 år.

Barn må være fylt 10 år og være svømmedyktige for å få lov til å være uten foresatte i badet.

 

Badebilletten er et armbånd som kjøpes i kiosken.

Armbåndet åpner porten og døren inn til garderoben, og låser garderobeskapet ditt.

Du kan "fylle penger" på armbåndet og bruke det til betaling i kiosken slik at du slipper å ta penger med inn i badet.

Dette gjør du når du kjøper billett. Eventuelt restbeløp refunderes når du forlater badeanlegget.

 

I garderoben:

når du har skiftet og er klar til å gå i dusjen, lukk skapet ditt vennlig men bestemt, og hold armbåndet inntil sensor på garderobeveggen.

Døren er nå låst. For å åpne skapet, hold armbånd inntil sensor.

 

Når du forlater badeanlegget:

hold armbåndet inntil sensor for å åpne porten, legg så armbåndet i innsamleren og gå ut.

Har du årskort eller klippekort trenger du ikke levere armbåndet for hver gang.

 

_
_
_